Love flight II

1.250 kr

Håndkolortert Koldnål, indre mål 15 x 19,5 cm u/ramme Opplag 10

Handcoloured Drypoint, inner measurements 15 x 19,5 cm w/o frame Edition 10

Kategori: