Tarot kort

300 kr

Tarot kort i begrenset opplag. Basert på bilder og tegninger av Verena Waddell. Laget til utstilling, konserter/performance og album v/Verena Waddell og Anders Buaas. Pris inkuderer frakt (Norge)

Tarot Cards in limited edition. Based on paintings and drawings by Verena Waddell. Made for exhibition, concerts/performance and album by Verena Waddell and Anders Buaas.