Salgs og leveringsbetingelser

Leveranse

Varene sendes/leveres etter avtale med Verena Waddell etter at ordren er mottatt.
Vanligvis vil varene sendes fra oss 1 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare må denne bestilles fra hovedlager, og normal behandlingstid kan være 3–5 dager.

Frakt

Varene sendes med Posten’s tjenester. Kostnader forbundet med frakt er avhengig av hvilken leveringstjeneste man velger i nettbutikk.

Kunden kan også hente selv etter avtale med Verena Wadell. Dette må da bekreftes skriftlig, gjennom epost eller tekstmelding.

Betaling

Vi krever betaling for varen gjennom vår betalingsløsning i nettbutikk. Våre betalingsbetingelser er kontant betaling ved levering/henting, alternativ betaling med kort på vår kortterminal.

Eventuelle avvik fra dette skal tydelig fremgå av ordrebekreftelsen. Kreditt må avtales på forhånd, og er kun bindende ved skriftlig avtale.

Personvern

Verena Waddell behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos Verena Waddell blir betalingen behandlet av PayPal som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Verena Waddell tar leverte varer i retur eller bytter dem innen 30 dager, når de inngår i vårt normale sortiment. Varen skal mottas i hel og uskadet stand og kun etter avtale med kundeservice-/salgsavdelingen. Kopi av følgeseddel/faktura skal vedlegges og varen skal fremsendes franko til Verena Waddell.

Verena Waddell har et returgebyr på 10% av varens verdi, dog min. NOK 100,-. Verena Waddell tar ikke spesialbestilte varer i retur.

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du snarest ta kontakt med Verena Waddell. Har varen allerede blitt videresendt fra oss, gjelder regler for vanlig retur av varer.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Verena Waddell skriftlig melding (e-post, SMS eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Verena Waddell vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Alle reklamasjoner må skje skriftlig straks feil er eller burde vært oppdaget. Hvis det viser seg at levert varer lider av mangler, som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, å foreta omlevering eller å kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet mot ved hel kreditering å få den mangelfulle vare stilt til vår disposisjon. Hel kreditering kommer kun på tale ved vesentlige mangler. Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull.

Vårt ansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi, og vi har intet ansvar for skade eller tap som skyldes varens videre anvendelse eller for andre former for indirekte skade eller tap. Vårt ansvar omfatter kun feil, som kan føres tilbake til vår leveranse. Omkostninger ved feilens konstatering, eventuell demontering, forsendelse og reinnstallasjon er ikke inkludert i ansvaret, men påhviler kunden. Vårt ansvar omfatter ikke ansvar for driftstap, tidstap, avansetap eller annet indirekte tap.

Selger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller andre som han har ansvaret for. Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre. Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.

Vi gjør særlig oppmerksom på, at vår plikt til å utbedre mangler eller foreta omlevering ikke omfatter:

  • Skader oppstått under transporten, hvor transport ikke foretas av oss.
  • Skader som har skjedd ved feil bruk av produktet.
  • Skader som har skjedd ved uriktig bruk av produktet.
  • Skader som skyldes usedvanlige driftssitasjoner.

Hvis en vare sendes i retur pga. reklamasjon, skal reklamasjonsskjema utfylles og sendes med varen.

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angreretts- skjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Verena Waddells informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Garanti

<Opplysning om garanti på varene. Garan- tien gir kunden rettigheter som går ut over retten til reklamasjon som kunden automa- tisk har krav på i henhold til forbrukerloven>