Unmasked in Brightness

1.600 kr

Unike fusjoner og lag av originale verk blandet med digitale tegne og maleteknikker. Det er analog og digital fusjon av visuelle historier.

Beskrivelse

DGA i A3 størrelse. Bildet er flere lag av originale malerier og tegninger, fusjonert med digital tegning og maling, Opplag 50

DGA in A3 size. This piece is layers of actual paintings and drawings mixed with digital drawing and elements. Edition 50