Verena Waddell-visual artist

 

Godt Nyttår-Nå ligger de første 2022 colour-stories tilgjengelig her. Film av dem kan sees på Instagram og Facebook