Verena Waddell forts

Siden har håndverket, hennes trang til å skape, formidle, underholde, behage, bevege og kanskje provosere, fått fritt spillerom i eget atelier i Sandefjord. En rekke live-malinger og performance har Verena gjort. Resultatene er innkjøpt privat og av offentlige instanser.

Hver eneste original, på papir eller lerret, har sin egen nerve. Verena Waddell vier detaljer fortjent oppmerksomhet, gjennom mange lag og farger. Slik åpner kunstneren opp for overraskende opplevelser. Uttrykket i kunsten er samtidig friskt og tiltalende, og appellerer til et stort publikum.